به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، در انتخابات مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور که در تهران برگزار شد حسین کاکاوند از باغداران پیشرو استان قزوین به عنوان نایب رییس مجمع خبرگان کشاورزی کشور انتخاب شد.

کاکاوند از باغداران پشیرو استان قزوین  و در حال حاضر مدیر عامل تعاونی باغداران سبز دشت جمال آباد می باشد.

وی به عنوان عضو هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور در کسوت نایب رییس در این مجمع فعالیت خواهد کرد.